Verantwoord

VERANTWOORD

We vinden het belangrijk om als bedrijf ons verantwoordelijkheid te nemen in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met vanzelfsprekend een focus op milieu, mensen en maatschappij. Dit is wat De Euforij doet:

MILIEU

We beperken de uitstoot van het produceren van chocolade tot een minimum door ons proces van liquor-to-bar. Bonen worden in onze fabriek niet gebrand, want we kopen cacaomassa, -boter en -poeder in bij de cacaofabrieken om de hoek.

Omdat onze leveranciers zich voor driekwart in de Zaanstreek bevinden, zijn de afstanden voor het vervoeren van bijvoorbeeld de verpakkingen nooit meer dan 5 km. Door zoveel mogelijk om de hoek in te kopen houden wij de transport afstanden minimaal. Dit heeft tot gevolg dat de CO2-uitstoot gering is. Hetzelfde geldt voor alle andere ingrediënten, verpakkingen ed: dit halen we zoveel mogelijk ‘om de hoek’.

Door het chocolade maken in de regio te houden ontstaat er tevens een andere, zeer duurzame oplossing. We zien dagelijks langs de fabriek schepen met cacao halffabrikaten over de Zaan varen. Zo’n 80% van deze producten wordt naar België en Duitsland verscheept, waarvan vervolgens zo’n 60% weer in de Nederlandse schappen komt. Dat hele traject waarbij o.a. halffabricaten ‘heen en weer reizen’ halen wij uit de logistieke keten. 

(bronnen NRC, Nederland is erg goed in cacao – juli 2015, CBS – consumptie chocolade- en suikerwerk 2013 )

nog 3 duurzame oplossingen waar we blij van worden

1. slim productieproces met minimaal verlies


2. fabriek werkt op groene stroom


3. minimale uitstoot van schadelijke stoffen


Er wordt geen chocolade (nee niks) weggegooid. Al onze recepturen zijn zo bedacht dat alle halffabricaten op een veilige en slimme manier verwerkt worden. Daardoor is er geen restafval en kunnen we garanderen dat de smaak altijd hetzelfde is.

De Euforij gaat voor een betere en vooral schonere toekomst: het liefst met een geheel klimaatneutrale productie. Omdat op termijn te realiseren zullen we stappen blijven zetten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen en het terugwinnen van warmte/energie uit onze eigen productie.

NATUURLIJK

In de Zaanse chocolade wordt zonnebloemlechitine verwerkt. En geen soyalechithine (wat in veel gevallen genetisch gemodifiseerd is en waar mensen allergisch voor kunnen zijn).

Onze verpakkingen zijn volledig te recyclen; zowel het plastic als het karton. Het karton in de verpakking is FSC-gecertificeerd.

In de nabije toekomst willen we de blikken verpakking nieuw leven inblazen. Voor de vroegere chocoladefabrieken zoals Grootes, Pette en Boon was dit een normale manier van verpakken.

MENSEN

Onze sociale waarden dragen we op meerdere manieren uit. Passend bij de pijlers van ons bedrijf (historie, maakindustrie, Zaans).

historie

Kennisoverdracht vanuit historie en onze ervaring aan (startende) chocoladefabrieken uit o.a. Azië.

Deelname aan de cacaomaand met een lezing over chocoladehistorie ‘van Pette tot De Euforij’


maakindustrie

Alle chocoladerepen worden verpakt door mensen van een sociale werkplaats.

Stageplekken van diverse niveau’s (van snuffelstage tot langdurige stage voor o.a. foodopleidingen)


ZAANS

Trots op onze ‘roots’. Tijdens het kerstdiner van verzorgingstehuis ‘De Acht Staten’ heeft De Euforij chocolade gedoneerd aan de bewoners. Sommigen van hen hebben een werkzaam verleden bij Boon of De Jonghs Chocolaad.


UTZ

We realiseren ons dat het productieproces van cacao kwetsbaar is, zowel voor de vrucht als de boer, en voelen daarom als onze verantwoordelijkheid om met de juiste partij aan tafel te zitten. Bij UTZ vinden we die aansluiting. Zo helpen zij ons bij onze zoektocht naar een goede partner voor een direct trade reep. Door de inkoop van UTZ-gecertificeerde cacao, steunen we duurzame cacaoteelt. UTZ-gecertificeerde boeren gebruiken betere landbouwmethodes en worden onderwezen in betere zorg voor kinderen, onderhandelingstechnieken en goede werkomstandigheden.

Onze cacaomassa, boter en poeder heeft een UTZ-certificering en wordt in onze fabriek ook als zodanig verwerkt. Dit houdt onder meer in dat ook onze chocolade traceerbaar moet zijn en verwerkt wordt in het Good Inside Portal.