Verantwoord

VERANTWOORD

We vinden het belangrijk om als bedrijf ons verantwoordelijkheid te nemen in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met vanzelfsprekend een focus op milieu, mensen en maatschappij. Dit is wat De Euforij doet:

MILIEU

We beperken de uitstoot van het produceren van chocolade tot een minimum door ons proces : bonen worden in onze fabriek niet gebrand, want we kopen cacaomassa, -boter en -poeder in bij cacaofabrieken om de hoek en uit de regio..

Meer dan de helft van onze leveranciers bevindt zich in de Zaanstreek. Daardoor houden wij de transportafstand zo minimaal mogelijk > met als gevolg dat de CO2-uitstoot gering is.

Ander milieuvoordeel is dat de cacaohalffabrikaten die De Euforij inkoopt, niet het land verlaat. In tegenstelling tot zo’n 80% van deze producten. Dit wordt dagelijks naar o.a. België en Duitsland verscheept > waarvan vervolgens circa 60% weer in de Nederlandse schappen komt. Dit ‘heen en weer reizen’ halen wij daarmee uit de logistieke keten.

(bronnen NRC, Nederland is erg goed in cacao – juli 2015, CBS – consumptie chocolade- en suikerwerk 2013).

nog 3 duurzame oplossingen waar we blij van worden

1. slim productieproces met minimaal verlies


2. fabriek werkt op groene stroom


3. minimale uitstoot van schadelijke stoffen


Er wordt geen chocolade (nee niks) weggegooid. Al onze recepturen zijn zo bedacht dat alle halffabricaten op een veilige en slimme manier verwerkt worden. Daardoor is er geen restafval.

De Euforij gaat voor een betere en vooral schonere toekomst: het liefst met een geheel klimaatneutrale productie. Omdat op termijn te realiseren zullen we stappen blijven zetten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen en het terugwinnen van warmte/energie uit onze eigen productie.

NATUURLIJK

In de Zaanse chocolade wordt zonnebloemlechitine verwerkt. Geen sojalechithine > fijn voor mensen met een soja-allergie, en geen processen waarvan niet bekend is wat het effect is (genetisch modificeren).

Onze verpakkingen zijn volledig te recyclen; zowel het plastic als het karton. Dat hebben we bewust gedaan. Dit is tot nu toe het meest effectief voor een groot deel van de consumenten. Daarbij zijn er geen risico’s voor de overdracht van inkt in het product. Je kunt dus de plastic folie en het kartonnen doosje met een gerust hart gescheiden inleveren!

MENSEN

Onze sociale waarden dragen we op meerdere manieren uit. Passend bij de pijlers van ons bedrijf (historie, maakindustrie, Zaans).

historie

Kennisoverdracht vanuit historie en onze ervaring aan (startende) chocoladefabrieken uit o.a. Azië.

Deelname aan de cacaomaand met een lezing over chocoladehistorie ‘van Pette tot De Euforij’


maakindustrie

Alle chocoladerepen worden verpakt door mensen van sociale chocoladefabriek DZB. We zijn blij dat we samenwerken met deze enthousiaste club mensen!

Stageplekken van diverse niveau’s (van snuffelstage tot langdurige stage voor o.a. foodopleidingen)


ZAANS

Trots op onze ‘roots’. Het is prachtig dat de cacaohistorie startte met vijf cacaomolens. De Euforij ziet graag de traditie van de molens bewaard blijven. Daarom gaat van iedere verkochte Zaansche Molen reep, een deel naar de stichting De Zaansche Molen.


(RAINFOREST ALLIANCE) UTZ

We realiseren ons dat het productieproces van cacao kwetsbaar is, zowel voor de vrucht als de boer, en voelen daarom als onze verantwoordelijkheid om met de juiste partij aan tafel te zitten. Bij Rainforest Alliance (UTZ) vinden we die aansluiting. Zo helpen zij ons bij onze zoektocht naar een goede partner voor een direct trade reep. Door de inkoop van Rainforest Alliance (UTZ)-gecertificeerde cacao, steunen we duurzame cacaoteelt. Rainforest Alliance (UTZ)-gecertificeerde boeren gebruiken betere landbouwmethodes en worden onderwezen in betere zorg voor kinderen, onderhandelingstechnieken en goede werkomstandigheden.

Onze cacaomassa, boter en poeder heeft een Rainforest Alliance (UTZ)-certificering en wordt in onze fabriek ook als zodanig verwerkt. Dit houdt onder meer in dat ook onze chocolade traceerbaar moet zijn en verwerkt wordt in het Good Inside Portal.

 

 

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0